Webáruház kiegészítés az ÁSZF-hez

 

Webáruház kiegészítés az Általános szerződési feltételekhez

 

Köszönjük, hogy látogatásával és figyelmével megtisztelte weboldalunkat.

A Benedeczki Műhely Kft. által üzemeltetett weboldal, a www.benedeczkimuhely.hu címen elérhető. Az oldal minden felhasználó számára szabadon látogatható, az azon elhelyezett tartalmak korlátozás nélkül élvezhetők.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő) a www.benedeczkimuhely.hu webshop (továbbiakban Webshop) használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6.77 – 6.81.§ alapján összeállított Általános Szerződési Feltételeket és annak kiegészítéseit (továbbiakban ÁSZF). Kérjük, amennyiben aktív látogatója kíván lenni oldalunknak, vagy vásárlója Webshopunknak figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et, és csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bendeczkimuhely.hu weboldalon található Webshopon keresztül történik.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül kiadásra. Az alábbiak szerint létrejött szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A webshop címe: www.benedeczkimuhely.hu

A Webshop üzemeltetőjének (továbbiakban Vállalkozó) adatai:
Cégnév: Benedeczki Műhely Kft.
Székhely: 6237 Kecel, Thököly u.23.
Adószám: 11026950-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-102053
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság
Statisztikai számjel: 11026950-4520-113-03
Bankszámlaszám: 10200108-41311015-00000000

Ügyfélszolgálat adatai:
Cím: 6237 Kecel, Thököly u.23.
Telefon: +36 78 422 423
Telefax: +36 78 422 424
E-mail: info@benedeczki.hu
Nyitva tartás: munkanapokon 8:00 – 17:00

 

1. Általános tudnivalók

Ha a Megrendelő megrendelést küld a Webshopon keresztül és azt a Vállalkozó e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Megrendelő és a Vállalkozó között. A szerződés magyar nyelven jön létre, azt a Webshop elektronikus formában tárolja. A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, arra jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak és Magyarország joga az irányadó.

2. Megvásárolható termékek köre

A Webshopon keresztül a Vállalkozó által forgalmazott új és felújított termékek (továbbiakban Termékek),

  • dízel befecskendező rendszerek elemei és azok alkatrészei

  • hidraulikus főegységek (hidraulika szivattyú, hidromotor, stb.) és azok alkatrészei rendelhetők.

A Termék adatlapján a Vállalkozó igyekszik minden elérhető, az eligazodást és beazonosítást segítő információt megadni, a termékekről valós fotót közölni. Ahol ez nem lehetséges, ott a fotón vagy a Termék leírásában felhívja a figyelmet, hogy a közölt kép illusztráció.
Amennyiben a fentiek ellenére Ön nem biztos választásában, kérje ügyfél szolgálatunk segítségét a megadott elérhetőségeken.
A Termék adatlapján megadott ár nem tartalmazza az ÁFA összegét, valamint nem tartalmazza a termék házhoz szállításának költségét sem. Vállalkozó nagy figyelmet fordít arra, hogy a Webshopban szereplő termékek ára minden esetben valós és aktuális legyen. Ha Ön mégis irreálisan alacsony, valótlannak tűnő árat lát, kérjük megrendelése elküldése előtt ellenőrizze annak valódiságát az ügyfélszolgálat elérhetőségein. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy nyilvánvalóan adminisztrációs hiba kapcsán a Webshopba került, tévesen alacsony áron érkezett megrendelések teljesítését visszautasítsa. Ilyen esetben a Termék valós árán tesz árajánlatot a Megrendelőnek, akinek lehetősége van azt elfogadni, vagy jogában áll vételi szándékától elállni.
A termék adatlapján megadott elérhetőségi információ tájékoztató jellegű. A megrendelt Termék pontos szállítási idejéről a megrendelés visszaigazolásában kap tájékoztatást a Megrendelő.

3. Megrendelés

A megrendelés menete a kiválasztott Termék kosárba helyezésével kezdődik, ekkor lehet megadni a kívánt darabszámot is. A Kosárban tájékozódhat a kiválasztott termékek összértékéről, módosíthatja azok mennyiségét, valamint szállítási módot választhat. A Pénztár felületen adhatja meg számlázási és szállítási adatait, választhat fizetési módot, vagy módosíthatja ismét a kiválasztott szállítási módot.  A Megrendelés elküldésére az ÁSZF elfogadását követően van lehetőség.

Regisztráció

A regisztráció nem kötelező. Amennyiben Ön visszatérő vásárlója kíván lenni Webshopunknak számlázási adatainak megadást követően regisztrációját nagyon egyszerűen megteheti. Így későbbi vásárlásaikor nem kell adatait ismételten megadnia, valamint az Ön részére létrehozott fiók segítségével egyéb kényelmi szolgáltatásokat vehet igénybe.

A regisztráció e-mail cím alapú, szabadon választható felhasználónév és jelszó megadása mellett. A regisztráció során a Megrendelőnek meg kell adnia minden olyan adatot, mely a megrendelés számlázásához szükséges, azokat a Vállalkozó az Adatkezelési szabályzat szerint kezeli, azokat harmadik féllel meg nem osztja. Ez alól kivételt csak azok az adatok képeznek, melyek a megrendelt Termék házhoz szállításához nélkülözhetetlenek.

A regisztráció során megadott adatok valódiságát az e-mail cím kivételével a Vállalkozó nem ellenőrzi. A Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal a regisztráció során a Megrendelő által megadott adatok valódiságáért és az azok esetleges valótlanságából eredő károkért.

A regisztráció során létrehozott felhasználónév és jelszó kezelése, titkosságának megőrzése kizárólag a Megrendelő felelőssége. Ezen adok illetéktelen kezekbe kerüléséből származó károkért a Vállalkozó nem vállal felelősséget.

Szállítási mód, szállítási költség

A Megrendelő többféle szállítási mód közül választhat.

A Vállalkozó, a Megrendelő igényeinek minél teljesebb kiszolgálásáért szállítmányozó cég bevonásával a megrendelt Termék kiszállításáról gondoskodik, mindamellett, hogy biztosítja a Megrendelő részére a Vállalkozó telephelyén való áruátvétel lehetőségét. A szállítási költséget alapvetően befolyásoló tényezők a kosárban lévő összes Termék tömege és a kiválasztott fizetési mód. A szállítási díj értékéről a Megrendelő a megrendelés közben folyamatos tájékoztatást kap. A Termékek kiszállítására a Megrendelés teljesítéséről szóló értesítő e-mail kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül kerül sor.

Fizetési mód

A Megrendelő az alábbi fizetési módok közül választhat

  1. Banki átutalás

E fizetési mód választása esetén a Vállalkozó a megrendelés visszaigazolásakor kéri meg a Megrendelőt a Rendelés értékének átutalására, megadva az ehhez szükséges adatokat. A Rendelés értékének  Vállalkozó bankszámláján való megjelenését követően a megrendelt Termék Vállalkozó telephelyén átvehető, vagy átadásra kerül a szállítmányozónak. Megrendelőnek csak abban az esetben van lehetősége a teljesítést követő banki átutalással fizetni, ha a Vállalkozóval erre korábban külön megállapodást kötött.

  1. Áru átvételekor készpénzzel

Ebben az esetben a Megrendelő a Termék ellenértékét a Vállalkozó telephelyén, az áru átvételekor készpénzzel fizeti ki.

  1. Utánvétel

Amennyiben a Megrendelő a Termék házhoz szállítását kéri, lehetősége van a Termék ellenértékét annak átvételekor a szállítmányozó cég munkatársának készpénzzel kifizetni. Ennek a fizetési módnak további költségei vannak, melyek pontos mértékéről a Vállalkozó a konkrét Megrendelés ismeretében tud felvilágosítást adni. A Megrendelőnek lehetősége van az utánvétel díjának megismerését követően Megrendelésének fizetési módján változtatni.

 

A megrendelés beérkezését követően a Vállalkozó e-mailben értesíti a Megrendelőt megrendelése megérkezéséről, és hogy annak feldolgozása megkezdődött. A Vállalkozó a megrendelés megérkezésétől számított 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőn belül visszaigazolást nem küld, úgy a Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik.

A megrendelt Termék kiszállítását a Vállalkozó megbízásából szállítmányozó cégek végzik. Vállalkozó a Terméket minden esetben zárt, sérülésmentes, a Termék állapotának megőrzésére alkalmas csomagolásban adja át a szállítmányozást végzőnek. A szerződéshez kapcsolódó számviteli bizonylatok vásárlót megillető példánya a csomagban kerül elhelyezésre.

Megrendelő felelőssége a Termék átvételekor a csomag sértettlenségének ellenőrzése. A csomag esetleges sérülésével kapcsolatban a Megrendelőnek kizárólag annak átvételekor van lehetősége észrevételt tenni.

4. Elállási jog

Megrendelő a Termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult elállási jogával élni.
Ha a Megrendelő elállási jogával kíván élni, ezt úgy teheti meg, hogy ezirányú szándékáról egyértelmű nyilatkozatát, vagy a mellékelt, Elállási – Felmondás nyilatkozatot kitöltve eljuttatja a megadott határidőn belül a Vállalkozó jelen tájékoztatóban megadott postai vagy e-mail címeinek egyikére, vagy fax számára.
Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, a Vállalkozó az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítás költségét is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő nem a szokásos, legolcsóbb szállítási módot választotta.
A Termék Vállalkozóhoz való visszajuttatása a Megrendelő feladata, annak költségei kizárólag a Megrendelőt terhelik.
A visszatérítés során a Vállalkozó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha Felek kifejezetten ettől eltérő módban állapodnak meg. A visszatérítés alapfeltétele, hogy a Termék épen, sértetlenül, annak eredeti csomagolásában kerüljön vissza az Vállalkozóhoz. Megrendelőnek csak abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, ha az általa megvásárolt Termék nem került gépjárműbe, egyéb gépbe vagy rendszerbe beépítésre.

5. Jótállási igény bejelentése

Megrendelő jótállási igényét írásban, a Vállalkozó postacímén, e-mail címén vagy fax számán, továbbá személyesen a Vállalkozó telephelyén jelentheti be.

6. Egyéb rendelkezések

Vállalkozó nyomkövetési információkat (Cookies) és aktív összetevőket (pl. JAVA scriptet) használ, hogy a látogatók igényeit figyelemmel kísérhesse, és a weboldal kialakítását optimalizálhassa. A böngésző beállításán keresztül a nyomkövetési információk elfogadását Megrendelő vissza is utasíthatja. Ebben az esetben Megrendelőnek figyelembe kell venni, hogy ekkor a weboldal néhány funkciója esetleg korlátozottan fog működni. A Webshopban való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során adatai felhasználásra kerültek. Erre való tekintettel Megrendelőnek kell gondoskodni az adatainak megfelelő kezeléséről. A Webshop nem felelős az alább felsorolt pontokban részletezett hibákért:

– működési hiba az internetes hálózatban, amely a Webshop akadálytalan működését befolyásolja,

– bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,

– bármely szoftver nem megfelelő működése,

– bármilyen programhiba vagy technikai hiba következményei.

A Webshop nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior eseten, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. A Webshop nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, független attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Webshophoz való csatlakozás miatt következett be.

Megrendelő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Megrendelő felelős a Webshophoz való kapcsolódásáért, és a Webshopban való vásárlásáért.

A Webshop szabadon, bármikor módosíthatja a vásárlás feltételeit, szabályait és a Webshop kínálatát. A változás a Webshopban történt közzététel időpontjától lép életbe, így az azt megelőzően elküldött Megrendelésekre nem vonatkozik. A változtatások bevezetését illetően a fentieken túl a Webshopnak értesítési és bárminemű indoklási kötelezettsége nincs.

A Webshop kizárja a felelősséget a harmadik személy által valamely Megrendelő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Webshop érvénytelennek nyilváníthatja vásárlását, Megrendelő pedig köteles elfogadni azt.

A Webshop semmilyen formában nem vállal felelősséget a vásárlás során megadott hibás adatokból eredő téves teljesítéséért.

 

 

Kecel, 2017. június 7.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat

 

Címzett: Benedeczki Műhely Kft.

              6237 Kecel, Thököly u. 23.

 

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

 

 

A fogyasztó aláírása:

Kelt: